Vítám vás na stránkách firmy Juvea s.r.o.

Abych mohl sám hodnoty tvořit, sdílet a pomáhat druhým, musel jsem nejdříve pracovat na růstu hodnot svých.


Podpis
Ing. Václav Peterka, MBA

Ing. Václav Peterka, MBA

Reflexe doby

Je doba změn, hodně věcí se mění a bude měnit. Změny cen energií a pokračující válka na Ukrajině podstatně mění ekonomické prostředí prakticky ve všech oblastech. Mění i životy běžných lidí.
Je to ale také doba nových příležitostí, jak je obvyklé, když se mění vnější podmínky a prostředí.

 • Na vnější podporu nespoléhejte, krátkodobě pomůže, ale latentní problémy subjektu nevyřeší.
 • Potřebujete podpořit růst prodejů?
 • Hledat nové obchodní příležitosti?
 • Školit obchodníky a podpořit marketing?
 • Máte zájem budovat pracovní tým, řešit nedostatek personálních zdrojů?
 • Cítite potřebu zlepšení interních firemních procesů?

Novinky

Budování distribuční sítě Chemarrow v regionu střední a jižní Evropy.

Společný projekt růstu prodeje a růstu podílu na trhu v tomto regionu.

Krása a umění dřeva

V každé době se dá k věcem a dané situaci přistupovat tvořivě. Jak píši na svém webu, mám rád opravdovost v plném obsahu tohoto slova.

V době omezené mobility jsem si stoupl ke svému soustruhu na dřevo a tvořil. Výsledkem je Galerie „Krása a umění dřeva" . Rád pracuji se dřevem, objevuji a těším se z jeho krásy. Prohlédněte si moji Galerii a potěšte se také.

Máte-li zájem o krásný a zcela originální dárek pošlete poptávku s číslem položky.

Mé hodnoty a zásady, které jsem si nejen udržel, ale průběžně znovu a znovu potvrzoval, jsou:

track_changes
Zachovat si selský rozum svého rodu
attach_money
Ve financích neopustit zdravé kupecké počty
local_library
Osvojit si vnitřní trvalou touhu po vzdělanosti a tvořivosti
group
Trvale rozvíjet Empatii - hlubokou schopnost porozumět lidem a svému prostředí

Je třeba zůstat ve střehu a nenechat se zmást zdánlivou jednoduchostí. Náš současný digitální věk je postaven „1" a „0" a rovnice E=mc² se tváří také velice nevinně.

Poradenství – růst prodeje, rozvoj vnitřních zdrojů,marketing na míru, zvláštní operace.

 • Marketing, budování značky, řízení prodeje,
 • Technické poradenství ve strojírenských provozech
 • Rozvoj a růst prodeje, nové obchodní příležitosti, nové prodejní kanály
 • Kupecké počty, vnitřní vyváženost v hospodaření firmy
 • Rozvoj a řízení lidských zdrojů
 • Pracovní prostředí a firemní kultura, práce v týmu
 • Mediační činnosti v organizaci
 • Zvláštní operace

Při tvorbě obsahu jsem využil svých osobních zkušeností mé praxe.

Školení

 1. Efektivní a výkonný obchodní zástupce - školení efektivity práce obchodních zástupců
 2. Vedoucí obchodního týmu – řízení prodeje, distributorů a obchodních zástupců. „Koučink", budování týmové spolupráce a nastartování „vnitřní týmové chemické reakce".
 3. Firemní exekutiva – Obchod a marketing - role vedoucích pracovníků obchodu v organizaci a vedení týmu s důrazem na posílení své pozice v organizaci s cílem přesvědčivě prosadit své záměry ve vedení firmy a realizovat růst prodeje.

Odlišnost tkví v přístupu, že kombinuji pozitivní pracovní prostředí, budování motivace, týmového ducha s akcentem na výsledky. Mnoho současných produktů se mi jeví příliš „umělé" a technokratické" a svým způsobem „odlidštěné". Chybí jim opravdovost a osobní zaujetí a nasazení.
Mám výhodu, že jsem byl ve všech rolích předmětu školení.

V řízení lidí vidíme v praxi dva zcela rozdílné přístupy:

Direktivní „hard" netvoří dobré pracovní prostředí a motivaci (kde končí argumenty, nastupuje hrubá síla), zatímco měkký „soft" motivuje lidi, dokáží se identifikovat v kolektivu, práce sama se stává hodnotou a stabilizuje tým. Tato cesta formou motivace, příkladu a pozitivního přístupu, je to ovšem také složitější a náročnější způsob řízení lidí.

Empatie a teambuilding

V předcházejícím bloku jsem se věnoval individuálnímu růstu vzdělanosti, tak v tomto bloku pracuji na růstu výkonnosti týmu, abychom využili pákový efekt „tří Svatoplukových prutů". Slovo „Empatie" je řeckého původu.
Kořeny naší kultury, demokracii a křesťanství, můžeme ostatně hledat právě ve středomoří. Ještě bych sem přiřadil víno, abych to dobré zkompletoval.

Empatii považuji za základ efektivity a dobré funkce týmu.

Chceme-li budovat výkonný pracovní tým, musíme vytvořit takové pracovní prostředí, aby začala fungovat týmová chemie, která násobí výkon jedince. Dokázat se vyznat v jemném předivu lidských vztahů je schopností zvládat dennodenní dialog se schopností přesvědčivě přenést své sdělení druhé straně. Pozitivní pracovní prostředí je základem dobré výkonnosti každého pracovního kolektivu. Nosnou linkou je osobní kompetence, odbornost a empatie. Tak se tvoří firemní kultura, se kterou se zaměstnanci, zákazníci a partneři dokáží identifikovat a tím se aktivují vnitřní zdroje.

Odpoledne s Empatií
 • Empatie - přednáška, dialog
 • Empatie - praktické cvičení
.......... a pokračování
 • Večer s empatií a kulturou vína
 • Teambuilding
 • Řízené ochutnávky vína a snoubení vím a pokrmů
 • Rozvíjení kultury vína – vzdělávací přednášky

Určitě není jen jedna cesta k úspěchu.

Ostatně slovo úspěch má mnoho podob a vychází vždy z našeho individuálního žebříčku hodnot a pohledu na svět.

Úspěch má více podob

Moji cestou je úspěch, který obohacuje mne a je také inspirací pro mé okolí. Slovo je vždy důležité, ale když nemá obsah a nenásleduje čin, tak zplaní. Slovo „opravdovost" hraje v mé práci důležitou roli. Sdílení hodnot naplňuje.

Juvea s.r.o.

Ing. Václav Peterka, MBA
Člen evropského řádu rytířů vína

Helenínská 567/2
586 01 Jihlava
Česká republika

www.juvea.cz
www.rytirivina.cz
IČ: 607 08 123
E-mail: vpeterka@juvea.cz

Máte dotaz nebo zájem o konzultaci

Neváhejte mne kontaktovat pomocí formuláře na této stránce nebo emailem.